Znajdź apartament

Znajdź swój apartament

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Dotknij i przytrzymaj budynek/piętro by zobaczyć opis. Dotknij by zobaczyć piętra/mieszkania.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 42,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
2 43,60 m² 29,00 m² 2 Zobacz Dostępne
3 29,80 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
4 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 56,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
6 54,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
7 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
8 29,60 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
9 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 53,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
12 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
14 43,20 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 53,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
17 43,30 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
19 43,10 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 55,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 48,70 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 37,40 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
3 26,90 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
4 37,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36,80 m² 28,40 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
6 48,50 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
7 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 26,70 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
9 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 46,70 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 48,40 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
12 37,10 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
14 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 48,30 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37,00 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 32,20 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Dostępne
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 42,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
2 43,60 m² 29,00 m² 2 Zobacz Dostępne
3 29,80 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
4 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 56,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
Pierwsze piętro
6 54,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
7 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
8 29,60 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
9 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
Drugie piętro
11 53,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
12 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
14 43,20 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
16 53,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
17 43,30 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
19 43,10 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 55,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 48,70 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 37,40 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
3 26,90 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
4 37,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36,80 m² 28,40 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
6 48,50 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
7 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 26,70 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
9 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 46,70 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
11 48,40 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
12 37,10 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
14 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
16 48,30 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37,00 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 32,20 m² 3 Zobacz Dostępne
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Dostępne
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane

Kontakt

Setzen Sie sich im Kontakt mit uns !

Kontakt formular

MTM Consulting Developer
Marcin Gościniak

 

Jakub Zakrzewski

 

×

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w "Polityce Cookies".